Bakit pa?

bakit ka pa mag-aaral magluto,
kung may nagluluto naman para sayo?
pero kung hindi ka matututo,
baka balang araw magutom ka.

bakit mo pa kailangan ng sariling bahay,
kung may magpapatira naman sa’yo ng libre?
pero kung hindi ka maghahanap,
baka balang araw wala ka nang matirhan.

bakit mo pa kailangang magsalita,
kung natatakot ka namang makasakit ng tao?
pero kung hindi ka magpaparamdam,
parang hindi ka na rin nabubuhay sa mundo.

bakit mo pa kailangang tumulong,
kung abusado naman ang mga tao sa paligid mo?
pero kung hindi mo sila iintindihin,
baka manghinayang ka, sana nabago mo ang pag-uugali nila.

bakit mo pa kailangang magtanong,
kung iniisip mong puro kasinungalingan lang ang lahat?
pero kung nakinig ka sana,
baka may nalaman kang bago.

bakit mo pa kailangan ng boyfriend,
kung kahit wala noon, may nag-aalaga naman sa’yo?
pero kung hindi ka iibig ng totoo,
baka dumating ang araw na mawala na ang lahat sa’yo.

bakit pa kailangang unawain ang mga pangyayari sa mundo,
kung alam mo namang magulo at pabago-bago ito?
pero kung lahat ng bagay ay naka-spoon feed na sa’yo,
mawawalan na ng thrill ang buhay mo, hindi masigla.

bakit mo pa kailangang magbasa dito,
kung alam mo namang parang wala akong pinatutunguhan?
pero kung babasahin mo uli lahat ng linya,
baka biglang sumagi sa isip mo, may ibig sabihin ang lahat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s