Nililipad ng Hangin

Nagsimula ang lahat sa kwentuhan
Dinagdagan pa ng tawanan
Ngunit bakit ganito ang nangyari sa atin
Tila ba tayo’y nilipad ng hangin.

May mga sikretong
Hindi pwedeng sabihin sa iba
Ngunit pwedeng ipagkatiwala
Sa kaibigan.

Ngunit may mga bagay
Na hindi mo masabi sa kaibigan
Sa napakaraming dahilan
Hanggang sa dumating ang punto
Na hindi ka na lang magsasalita.

Ano na bang nangyari
Naubos na ba natin ang mga kwento
Tungkol sa lahat ng bagay sa mundo
At ang natitira na lang
Ay ang mga piraso ng salamin
Na nakatusok sa puso natin?

Mga butil ng salita na mahirap bigkasin
Mga luhang walang nakakakita
Mga tahimik na daing ng bawat puso
Mga malulungkot na mata
Na tangan ng bawat isa.

Ito ba ang patutunguhan
Ng masayang samahan
Mawawala na lang ba
Na parang bula
Ang lahat ng halakhak
Sa bawat araw?

At hahayaan na lang
Malimutan ng kahapon
Nililipad na tayo ng hangin
Gusto ko nang gumising.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s