Saan Ka Nakakita?

Kung saan-saan mo makikita
Sa iba’t ibang panig ng mundo
Isa lang ang sigurado
Tayo ay Pilipino

Paggising sa umaga
Wala pang araw ay bumangon na
Sinalubong pa ng mahabang listahan
Ng utang at problema

Bakit ganito
Ang hirap ng buhay
Ngunit para sa mga mahal sa buhay
Narito, lumalaban para sa’yo

Saan ka nakakita
Lubog na nga sa problema
Nagagawa pa ring tumawa

Saan ka nakatagpo
Nasalanta na ng bagyo
Kumakaway pa sa camera, ohh

Kung saan-saan mo man makikita
Sa iba’t ibang panig pa ng mundo
Iisa lang ang sigurado
Tayo ay Pilipino

Kahit na madapa
Tatayo muli’t babangon
Kumapit ka at matiwala
Dahan-dahan ay makakahon

Sipag lang ang katapat
Ng bawat suliranin ng tadhana
Bigyang ngiti ang mga pagdududa
Diligan ng sigla ang tuyong kaluluwa

Saan ka nakakita
Lubog na nga sa problema
Nagagawa pa ring tumawa

Saan ka nakatagpo
Nasalanta na ng bagyo
Kumakaway pa sa camera, ohh

Kung saan-saan mo man makikita
Sa iba’t ibang panig pa ng mundo
Iisa lang ang sigurado
Tayo ay Pilipino

Himala ba at buhay ka pa
Nakakagulat ba at nakakatawa ka pa

Saan ka nakakita
Lubog na nga sa problema
Nagagawa pa ring tumawa

Saan ka nakatagpo
Nasalanta na ng bagyo
Kumakaway pa sa camera, ohh

Kung saan-saan mo man makikita
Sa iba’t ibang panig pa ng mundo
Iisa lang ang sigurado
Tayo ay Pilipino

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s