All she ever wanted…

Success came in, blessings started to rain on her.  But all that’s left to wish for is a boy to love, and the same boy who’d love her back.

Yung taong tatawa ng mas malakas pa kaysa sa nakakahiya n’yang tawa.

Yung taong pangingitiin s’ya kapag umiiyak, at yung patatawanin s’ya kapag malungkot.

Yung taong seryoso at matapat sa mga nararamdaman n’ya.

Yung taong hindi s’ya mamaliitin at pagtatawanan sa mga childish dreams n’ya.

Yung taong pwede n’yang kasamang mag-movie marathon.

Yung taong makakakwentuhan n’ya tungkol sa paborito n’yang anime.

Yung taong yayakapin s’ya kapag sinabi n’yang “I’m fine.” kahit na hindi.

Yung taong i-che-check kung tulog na ba s’ya o nagpupuyat s’ya.

Yung taong gigising sa kanya ng matamis na good morning.

Yung taong makakasama n’ya sa paglalakwatsa.

Yung taong mas makakapagpaintindi sa kanya ng mga bagay na hindi n’ya ma-gets tungkol sa studies n’ya.

Yung taong i-e-encourage s’yang mag-aral at hindi ang umiyak lang sa gabi.

Yung taong makapagpapabago ng perspective n’ya sa buhay at pag-ibig.

Yung taong mag-e-effort para sa kanya.

Yung taong magsasalita para maunawaan n’ya, habang ipinararamdam n’ya yung pagmamahal na ‘yon, para nakikita n’ya.

Yung taong patutunayan sa mga magulang n’ya na s’ya na ang taong karapatdapat para sa anak nila.

Yung taong patutunayan n’ya sa buong mundo… na ang babaeng ito ang karapatdapat para sa kanya, at s’ya ang karapatdapat para sa prinsesa.

Yung taong mamahalin s’ya ng panghabang buhay… at hindi lang basta tatayo at magmamasid… kun’di ang lalaking gagawa ng paraan para mahalin din s’ya ng babae.

All she ever wanted… is to have a fairy tale ending… a happy life with the one she loves.

Some may say, sus, i-f-friendzone n’ya lang ‘yan…

Well, what’s new?  All they ever say is what they want… not what they know.

Hindi nila alam na may isang taong umibig sa kanya, at inibig din n’ya.  Pero matapos ang matinding pagsasakripisyo… nawala ang tiwala ng mga magulang n’ya, nawalan s’ya ng kaibigan, bumagsak din ang grades n’ya… matapos mawala ang lahat sa kanya, pinilit n’ya ipaglaban ang taong iyon… pero wala na… katang*han nang ipagpatuloy pa.  Sa loob ng halos apat na taon, nagdusa s’ya ng husto, at ikinandado ang puso n’ya sa iba.

Pero lahat pa rin sila… s’ya ang sinisisi… lahat pa rin sila, hindi ‘man lang nagtanong kung anong totoong nangyari.

All she ever wanted is to meet that clumsy Flynn Rider to save her from her tower.  All she ever wanted is to wake up from her nightmare, and be kissed by Prince Charming.  All she ever wanted is to ride the magic carpet, where Aladdin will steal her heart.  All she ever wanted… is to finally meet him…

Perhaps his horse got lost,

his car broke down,

he was far away from the terminal,

he lost his train ticket,

forgot his bike,

ooooooooor!!

he thought she was just a by stander… so he asked for directions…

and she taught him the way, and she accompanied him all through out…

yet he was too blind to know that she’s the one…

and she was afraid to claim… he’s the prince.

hayyy… cruel destiny.

All she ever wanted is to be with him.  All she ever wanted is to love him, and to be loved back.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s