Vivid Nightmares

Have you ever dreamt of something so scary that it felt so real? Come to think of it, I've crossed a question on social media which asks "What's the worst thing that happened to you in your dream?" When I was a small kid, everytime I get a fever I always have these two types [...]

To 4am

Been consistently waking up to 4am lately. Actually, not just 4am, but 3am also. Sometimes 5, when I don't need to. I was bothered. It's so hard to fall asleep again and wake up to my right alarm after a few minutes. My dad knew about it, so he asked, "maybe you were thinking of [...]

Sa Dulo Ng Masaya

Bakit ka ba masaya ngayon? Palangiti sa umagang iyon Sino ba ang nakita mo? S'ya ba'y nakakwentuhan mo? Ibinahagi ba n'ya ang ngiting matamis Na madalas din n'yang suotin nang labis? Nag-away nanaman ba kayo At kinilig ka sa kanyang pagsuyo? Naitama na ba ang pagkakamali Imposible 'di ba? Kahit na anong pilit Hindi naman [...]